Buscaminas en Excel

Hoja1 (BuscaMinas) Private Sub CommandButton1_Click() Call Iniciar Sheets(«BuscaMinas»).Select End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim FilaX, ColumnaX As Integer FilaX = ActiveCell.Row ColumnaX = ActiveCell.Column If FilaX < 11 Then If ColumnaX < Leer más…

Propiedades de VBA

Selection.Font.Italic = True  //Cursiva Selection.Font.Bold = True  //Negritas Selection.Font.Name = «Arial»  //Fuente Selection.Font.Size= 5  //Tamaño Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle //Interlineado Simple Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleDouble  //Interlineado Doble Selection.Interior.Color = RGB(200,160,27) //Color de fondo RGB Selection.Interior.ColorIndex = 5  Leer más…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.